Leertaak 2

Reductie in termherschrijfsystemen

Achtergrond

Termherschrijven is een berekeningsmodel dat bruikbaar is voor de karakterisering van semantiek van functionele programmeertalen. Elementaire rekenstappen worden aangegeven met behulp van herschrijfregels.

Er zijn meestal verschillende mogelijkheden om van startexpressie naar resultaat te komen. De herschrijfsemantiek biedt een mogelijkheid om die te analyseren en bijvoorbeeld optimalisaties in te bouwen in een compiler.

Leerdoel

Na het voltooien van deze taak kunt u

Instructie

  1. Lees pagina 1 tot en met 19 van het dictaat.
  2. Maak de opgaven 1 tot en met 5 van de bijlage.